Baptista Gyülekezet Ilk


 

Címe: 4566 Ilk, Petőfi u. 3.

Lelkipásztor: Szólláth Imre Rudolf

Tel.: 06 20 886 1864

Istentiszteletek időpontjai: Vasárnap: de. 10 órától, du. ½ 3-tól

                                                      Szerdán: du. 17 órától

Ifjúsági alkalom: Szombaton 15 órától

 

Kis családias közösség, légkör. A gyülekezet önfenntartó. A gyülekezet a magyarországi Baptista Egyház szövetségéhez tartozik.

 

 

Katolikus Templom


 

Imanapok.

Minden hónap első vasárnapján du.: 3 órától

2. vasárnap 9 órától

3. vasárnap 3 órától

4. vasárnap elmarad

5. vasárnap 3 órától

 

Linzenbold József

Esperes plébános

Az ilki Református Egyházközség története

 Településünk már a XIV. század első felében tűnik fel. Egyházi története hosszú időn keresztül nem ismert. 1672-ben már volt református egyháza, mert az évektől vannak feljegyzések, de ez időbeli templomról nem tudunk. Legkorábban egy jelentésből hallottunk erre vonatkozólag, mely 1809-ik esztendőben "vagyon egy most még fél épülésbe lévő temploma, mellette egy fatorony két haranggal".

 1813-ban ezt írják: "egyházunk tornyának falai csonkán..romladozó félben hevernek". Tehát ekkor már kőtorony állt ott. Jelenlegi templomunk a "Helvét Hitvallású Ilki Gyülekezet költségén épült. Ez az Istenháza alapköve 1940-ik évben tétetett le. Épült 1847-ik évben".

Templomunk egyszerű klasszicista építmény. 350 ülőhellyel. Orgonáját Váradi Miklós építette 1948-ban hat változattal. A templomtorony harangjai 243 és 150 kg-osak.

 Ilk település lélekszámát tekintve a XIX. században 485 református és 112 más vallású lakos élt. Az 1911-13-évi névtárak szerint 758 református és 216 más vallású lakója volt.

 

Napjainkban 837 református egyháztag szerepel nyilvántartásunkban. Szolgálatunk az igehirdetése, a sákramentumok kiszolgálása, az egyházfegyelem, a szeretetszolgálat gyakorlása és a közösség megélése. Református gyülekezetünk a településen az idősek házi segítségnyújtását és a szociális étkeztetését is felvállalta és keresztyéni szeretettel végzi.

Istentiszteleti alkalmaink:

Vasárnap délelőtt és délután gyermek és felnőtt istentiszteletek

Csütörtök estén lelki csendesség

Fiatalok konfirmációi felkészítése

Hit és erkölcstanórák

Kazuális alkalmak (házasság megáldása, keresztelés, temetés)

A gyülekezet lelkipásztora Csegei István esperes-lelkipásztor.

Gondnoka Bíró Ferenc. A Presbitérium létszáma 16 fő.

Ilk Község Önkormányzatának elektronikus ügyintézés portálja

(Belépéshez kattintson a gombra)

Közelgő események


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lublinhu/public_html/_uj_ilk.hu/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
Események nem találhatóak

AcyMailing Module