Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 Településünk már a XIV. század első felében tűnik fel. Egyházi története hosszú időn keresztül nem ismert. 1672-ben már volt református egyháza, mert az évektől vannak feljegyzések, de ez időbeli templomról nem tudunk. Legkorábban egy jelentésből hallottunk erre vonatkozólag, mely 1809-ik esztendőben "vagyon egy most még fél épülésbe lévő temploma, mellette egy fatorony két haranggal".

 1813-ban ezt írják: "egyházunk tornyának falai csonkán..romladozó félben hevernek". Tehát ekkor már kőtorony állt ott. Jelenlegi templomunk a "Helvét Hitvallású Ilki Gyülekezet költségén épült. Ez az Istenháza alapköve 1940-ik évben tétetett le. Épült 1847-ik évben".

Templomunk egyszerű klasszicista építmény. 350 ülőhellyel. Orgonáját Váradi Miklós építette 1948-ban hat változattal. A templomtorony harangjai 243 és 150 kg-osak.

 Ilk település lélekszámát tekintve a XIX. században 485 református és 112 más vallású lakos élt. Az 1911-13-évi névtárak szerint 758 református és 216 más vallású lakója volt.

 

Napjainkban 837 református egyháztag szerepel nyilvántartásunkban. Szolgálatunk az igehirdetése, a sákramentumok kiszolgálása, az egyházfegyelem, a szeretetszolgálat gyakorlása és a közösség megélése. Református gyülekezetünk a településen az idősek házi segítségnyújtását és a szociális étkeztetését is felvállalta és keresztyéni szeretettel végzi.

Istentiszteleti alkalmaink:

Vasárnap délelőtt és délután gyermek és felnőtt istentiszteletek

Csütörtök estén lelki csendesség

Fiatalok konfirmációi felkészítése

Hit és erkölcstanórák

Kazuális alkalmak (házasság megáldása, keresztelés, temetés)

A gyülekezet lelkipásztora Csegei István esperes-lelkipásztor.

Gondnoka Bíró Ferenc. A Presbitérium létszáma 16 fő.

Ilk Község Önkormányzatának elektronikus ügyintézés portálja

(Belépéshez kattintson a gombra)

Közelgő események

Események nem találhatóak

AcyMailing Module