Óvoda címe: 4566, Ilk Hajnal u. 5.

Telefonszám: +36/30-252-4218 ill. +36/30-985-9677

Óvoda vezető: Jakab Judit

 

Az intézmény bemutatása

 

Óvodánk Ilk község egyetlen óvodája.

A '70-es évek előtt idény óvoda működött, melynek az Általános iskola és a Községháza adott helyet. Júliustól szeptemberig vállalta fel az óvodáskorú gyerekek nevelését.

1973 szeptember 1-ére készült el az új, két csoportos óvoda, amely a község egyik kis forgalmú mellékutcájában található.

2011-ben megtörtént az épület teljes felújítása, korszerűsítése és bővítése. A bővítés során gazdagodtunk egy újabb csoportszobával és a hozzá tartozó öltözővel és vizesblokkal, valamint egy óvónői szobával és egy foglalkoztató szobával. Külön öröm számunkra, hogy kaptunk egy tornatermet szertárral, ahol a gyerekek levezethetik felesleges energiáikat. 

Óvodánk évek óta magas létszámmal működik. A gyerekcsoportok létszáma 25-35 fő közötti. A csoportokban 2 fő felsőfokú végzettségű óvodapedegógus és 1 fő szakképzett dajka látja el a feladatát.

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

2015 szeptemberétől a magas csoportlétszámra való tekintettel lehetőséget kaptunk 1 fő óvodai pedagógiai asszisztens munkájának igénybevételéhez.

A gyerekek étkeztetését helyben oldjuk meg az Önkormányzat konyhájának működtetésével.

Az épülethez tartozó korszerű játékokkal felszerelt udvaron oldjuk meg a gyerekek levegőztetését és szabad játékát a testi nevelés és egészséges életmód megvalósításának szolgálatába állítva.

A község óvodás gyermekei 3 éves kortól élvezik az óvodai nevelő-oktató munka folyamatát. A gyerekek szeretnek az óvodába járni, jól érzik magukat a szép, világos, tágas és otthonos óvodánkban.

Rendszeresen járnak óvodába, a hiányzás minimális és igazoltan történik.

2016 szeptemberében szeretnénk beindítani a 3. óvodai csoportot, amelyhez a tárgyi feltételek biztosítva vannak. Nagy szükség lenne a 3. csoportra, mert helyhiány miatt ebben a tanévben sem tudunk minden óvodás korú gyereket beóvodázni 3 éves korában.

Óvodánk elsődleges célja az óvodás korú gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, a képességeiknek megfelelő legmagasabb szintű tudás kialakítása. Ennek megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk az összehangolt, együttműködő munkát a dolgozók körben, bevonva a szülők segítségét is.

Az óvodába járó gyerekek nagy része hátrányos helyzetű környezetből érkezik hozzánk, ezért kiemelkedő feladatunknak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását.

Ennek érdekében kapcsolatot alakítottunk ki külső partnerekkel, akik segítségünkre vannak célunk megvalósításában.

Munkákban szem előtt tartjuk a célt, amelynek szellemében "Legfőbb érték az ember!"

 

Jakab Judit

Ilk Község Önkormányzatának elektronikus ügyintézés portálja

(Belépéshez kattintson a gombra)

Közelgő események


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lublinhu/public_html/_uj_ilk.hu/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
Események nem találhatóak

AcyMailing Module