Országos elismerésben részesült Ilk Önkormányzata

Ilk – A 2016. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtásában kiemelkedő szerepet betöltő
közfoglalkoztatók eredményes munkáját a Belügyminiszter Úr az idei évben is elismerte.
Ezen díjban részesült Ilk Község Önkormányzata is. A ceremónia során tisztelettel mondtak
köszönetet a község közfoglalkoztatás területén végzett kimagasló munkaszervezésért, a
programok innovatív, példaértékű megvalósításáért. Az ünnepélyes díjátadóra Budapesten a
Belügyminisztérium Márványaulájában került sor december 1-jén. Az elismerést Balogh
Istvánné Polgármester és Nagy Péter Alpolgármester vehette át, Pogácsás Tibor
Önkormányzati államtitkár és Dr. Hoffman Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkártól. Az elmúlt években a közfoglalkoztatás által sikerült kialakítani egy gazdasági
területet Ilk Önkormányzatának, ahol helyet kapott egy asztalos üzem, betonöntöde, étolaj
sajtoló üzem, 2 db fóliasátor, 3000 m uborka és 1000 m paprikaültetvény, és egy
sertéstenyészet. Ezen kívül a települési járdák és belvízelvezető árkok folyamatos építése is
zajlik. Létrehoztunk egy települési Tájházat és jelenleg egy települési vendégház felújítása
zajlik. A mezőgazdasági földutak rendbetétele is épp úgy hozzá tartozik a mindennapi
tevékenységünkhöz, mint a biomassza előállítása, ami épületeink fűtésére szolgál. Az étolaj
és a sertéstenyésztés az Önkormányzati konyhán a gyermekétkeztetésben való felhasználás
céljából elengedhetetlen. Az asztalos-üzemünk 2km kerítéstelemet (köztemető, óvoda,
iskola, önkormányzati intézmények, ingatlanok) gyártott le, de virágos ládákat, utcajelző
oszlopokat, utca házszámokat, szemeteseket, padokat, játszóházat, piac standot és egyéb
hasznos és dekoratív utcaképet is meghatározó eszközöket is. Ezek csak a főbb
tevékenységek, de ezen kívül még számos mindennapi tevékenységek folyamatos
ellátásával, mint pl.: parlagfű-írtás, települési dekorációk készítése, hulladékkezelés,
intézmények ellátása, savanyítás és befőtt berakás, népi hagyományok, mint a fafaragás és
hímzések) is büszkélkedik településünk. Mondhatjuk az áldozatos munka és az összefogás
meghozta gyümölcsét. A fentiek szerint elmondható, hogy rengeteg beadott pályázat, a
fejlesztések, az infrastruktúra növelése és a jövőben fenntartható gazdálkodási ágazatok
kialakítása az irány, amivel a jövőben egy versenyképes települést tudhatunk magunkévá.

Nagy Péter
Alpolgármester