Unokáink is olvasni fogják

Amikor beszélni kezd Ilk polgármester asszonya, azonnal kitűnik, több évtizedes anyakönyvvezetői múlt is van mögötte. Választékos, szép és tagolt mondatai rám is hatással vannak, de bizonyára sok ifjú párnak is tartalmas útravalót adott házasságkötésük során. Változtak az egybekelési szokások az utóbbi években, változni látszik a család köteléke, a gyermekvállalási kedv is. Ez a település demográfiai hullámaiban is megmutatkozik, bár az 1300 lelkes kis beregi településen a beköltözések során nőtt a gyermekek száma.

Az önkormányzati fenntartású intézményekről kezd beszélni, ahol rendszeresen megfordul. Az iskolai tantestületről, az óvónőkről csak szuperlatívuszokban tud nyilatkozni, hiszen mindent elkövetnek, hogy olyan gyerekeket neveljenek, akik ne érezzék hátrányát, hogy egy kis falu iskolájában tanulnak.

A Bethlen Gábor Általános Iskolában 180 gyermek tanul, az utánpótlást jelentő Aprók Háza Óvodában hatvan kisgyerek neveléséről gondoskodnak. Borika ugyanilyen tisztelettel beszél munkatársairól, a hivatal dolgozóiról is, a jegyző úrról. Sokkal közülük évtizedek óta egy munkahelyen dolgoznak. Tisztelettel beszél elődjéről, Baráth Gusztáv volt polgármesterről, aki még a régi tanácsi rendszerben bevezette őt az államigazgatási feladatok világába, és kinevelte erre a nehéz feladatra. Jó munkakapcsolatban áll a képviselő-testülettel, a település orvosával, a védőnői szolgálattal, az egyházak papjaival, a vállalkozókkal.

A megvalósított feladatokat együttes munkával érték el: a ravatalozó, az egészségügyi komplexum, a hivatal megszépülése, az összes infrastruktúra  – vezetékes gáz, ivóvíz- és szennyvízhálózat, a háromszáz adagos konyha, a több mint száz főt foglalkoztató köz­munkaprogram megvalósítása az összefogás és összetartás eredménye. A Bereg-térségi Kistérségi Társaság (Vásárosnamény központtal) jó lehetőséget kínál minden létező programba való bekapcsolódásra. Van időseknek házi-jelzőrendszeres szolgálat, rendőrségi megbízott Nyírmadán, van falugazdászi szolgáltatás, éjjeli figyelő-szolgálat is. Az itt átutazók megcsodálják a szép, virágos kistelepülést, ami sokszor nem is az anyagiakon, hanem inkább a belső igényességből, a rendszeretetből fakad.

A szerénységében, egyszerűségében kitűnő polgármester asszony élete nyitott könyv nem csak munkatársai, hanem az egész falu lakossága előtt.

Ilk település előtt Nyírmada játszott életében fontos szerepet. A meleg családi fészek, ahol 1955. évi vásárosnaményi születése óta élt, nevelkedett. A gondoskodó szülők, Tiba Péter édesapa és Szűcs Borbála édesanya kétkezi, szorgalmas munkájukkal teremtették elő két gyermeküknek az iskoláztatásra valót. Becsületre, egymás tiszteletére nevelték őket, vallásos szellemben. Borikát büszkeség tölti el, amikor róluk beszél, sajnos édesanyja már elköltözött közülük. Édesapjuknak igyekeznek idős napjaira támaszt nyújtani, aki szintén büszke lehet gyermekeire, hiszen most már nemcsak a lánya, de a családjával Vásárosnaményban élő Péter fia is polgármester lett a szomszédos településen. Borikát iskolás emlékei a Nyírmadai Általános Iskolához kötik, ahonnan jó útravalóval indult a baktalórántházi gimnáziumba. A humán tárgyak erőssége, a matematika nehézsége ellenére nem gondolta volna, hogy éppen a számok világában találja meg a folytatást. A szorgalmas leány 1974-ben, az érettségi után képesített könyvelői szakképesítéssel végzett a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában. A szerencse kísérte, amikor Nyírmadán, a Községi Tanácson éppen megüresedett egy pénzügyes állás. 1980-ban házasságkötés révén Ilkre került.

A mögötte álló öt és fél évtized nem volt könnyű. Polgármester abban az időben lett, amikor az asszonyok közül még kevesen kerültek ilyen beosztásba. Nehéz időszakot fogott ki, mert a pénztelenség ekkor hágott tetőfokára. Magánéletében sem kényeztette a sors, a megpróbáltatásokban nehéz feldolgozni férje halálát – 36 éves volt ekkor. Sajnos a gyermek utáni vágyakozása sem teljesedett be, de itt van neki az egész falu közössége, értük van, és mindent megtesz a településért. Nem hagyta, hogy a hosszú, magányos évek kikezdjék lelkét, a közéleti munka mellett a kertészkedés, az olvasás, a szép versek, a szülők gondozása vigaszt adott. Jó néhány éve társra is talált, aki mindenben segíti és támogatja a határozottságot, erős jellemet követelő polgármesteri beosztásában. Borika tisztségében újra megerősítve, nagy tervekkel és ambícióval indul a négy esztendőnek. Legyen a falunak egy közösségi háza, amely minden fórumnak és családi rendezvénynek helyet adjon, legyen egy testvértelepülés itt a kettős határ szomszédságában. De közösségépítő ereje lehet egy népdalkörnek is. A falu központjának rendezése, játszótér, park, szobor, egy piactér kialakítása még komfortosabbá tenné a szerényen élő, de a környezetük iránt igényes ilki embereket.

(Északkeleti Almanach 26. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2010.)